Rozbiórki i wyburzenia obiektów budowlanych: od planu do rekultywacji terenu

Rem-Bruk oferuje wykonanie rozbiórek i wyburzeń metodą mechaniczną, z użyciem specjalistycznego sprzętu budowlanego.

Nasze usługi są kompleksowe i prowadzone w następujących etapach:

• opracowanie planu robót – wraz z przygotowaniem odpowiednich dokumentów, o ile są w danym przypadku wymagane prawem budowlanym,

• wykonanie rozbiórki lub wyburzenia – posiadamy sprzęt gąsienicowy, odpowiednią flotę transportową, koparki i ładowarki,

• usunięcie i recykling gruzu – odpowiednio rozdrobniony gruz można wykorzystać jako kruszywo budowlane i drogowe,
• niwelowanie i rekultywacja terenu – po zakończeniu rozbiórki uprzątamy i niwelujemy teren (usuwamy wzniesienia, zasypujemy wykopy, wyrównujemy powierzchnię placu), a na zakończenie – o ile Klient sobie tego życzy – możemy przeprowadzić rekultywację całego obszaru wyburzenia.

 

rozbiórki

 

Demontaż całych budynków, wybranych obiektów i rozbiórki we wnętrzach

Rem-Bruk przyjmuje zlecenia na wyburzenia całych budynków, wybranych obiektów w większych kompleksach, a także prac rozbiórkowych we wnętrzach.
Na życzenie Klientów podejmujemy się wykonania precyzyjnych cięć oraz odwiertów w elementach betonowych i żelbetowych.

Podejmujemy się przeprowadzenia prac zarówno w budynkach wolnostojących, jak też w przypadku obiektów ulokowanych w zwartej zabudowie miejskiej. Posiadane doświadczenie i zastosowanie specjalistycznego sprzętu umożliwia bezpieczne prowadzenie prac, nawet w przypadku wyburzeń o wysokim współczynniku ryzyka.